Ідеологічні засади

Полілідерність

У «Силі Людей» немає одного чи кількох «вождів», що керують усіма процесами в партії. Керівним органом є Політична Рада, що складається із делегатів від обласних організацій.

Відсутня позиція Голови партії «Сила Людей». Політична Рада обирає склад Президії Політичної Ради.

Спроможність партії стабільно працювати, не опираючись на особу лідера, є показником справжньої політичної зрілості.

Виконавчий секретаріат – структура, відділена від політичної. Працівники виконавчого секретаріату є найманими менеджерами та не мають права участі у політичних процесах та прийнятті політичних рішень.

Побудова структури «знизу вгору»

Перша ланка побудови структури партії – первинний осередок. Первинні осередки об’єднуються у районні та міські організації. Наступним етапом розбудови є обласна організація, що делегує представників у Політичну Раду партії.

На усіх рівнях діяльності місцевих організацій вони є самостійними та незалежними.

Дієві соціальні ліфти

В основі принципу побудови партії «знизу» лежить можливість кожного члена партії стати лідером й «піднятися» соціальним ліфтом нагору структури. Система ротації керівних органів партії передбачає відсутність можливості «закорінення» людей на керівних позиціях. Такий підхід породжує природню внутрішню конкуренцію й дає можливість партії постійно вирощувати нових лідерів, які приноситимуть свіжі ідеї та рішення.

Фінансова незалежність

Лише самофінансування може забезпечити реальну незалежність партії.

В основі системи фінансування партії «Сила Людей» – членські внески, що забезпечують організаційну складову роботи партії. Окремим напрямком фінансування є благодійні пожертви. Фінансування проектів, наприклад участі у виборах, відбувається за рахунок проектного фандрейзингу.

Статутом партії передбачені обмеження у сумах пожертв з метою мінімізації ризиків фінансових впливів на діяльність «Сили Людей».

Прозорість та відкритість

«Сила Людей» будується абсолютно прозоро та відкрито з першого дня свого існування ще як політичне об’єднання.

Кожен мав можливість долучитися до процесів розробки правил та документів. Важливо, що до процесу створення політичної партії не було допущено жодного представника старої політичної еліти. Такі люстраційні обмеження були застосовані з метою створення справді принципово нової політичної сили.

Реєстрація партії «Сила Людей» відбувалася не за традиційною вже для українських партій «схемою» перейменування та внесення змін до Статуту вже існуючої партії, а чесно та прозоро! Протягом 3-х місяців активісти «Сили Людей» по всій Україні збирали реальні підписи українців, що підтримали створення такої партії.

Чіткі механізми контролю

З метою забезпечення контролю за дотриманням усіх правил та засад, партійної дисципліни та етики створено інститут Контрольно-ревізйних комісій, що діють як на центральному, так і на місцевих рівнях.

Контрольно-ревізійні комісії є статутними органами партії, що контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її організацій.

Нова якість політики

Нову якість політики можна забезпечити лише новою якістю політиків. Виховання та навчання нової політичної еліти – одне із пріоритетних завдань «Сили Людей».

З метою підготовки якісної альтернативи старим політикам в структурі політичної партії діє навчальний центр. Онлайн та офлайн освітні проекти із підготовки кандидатів у депутати усіх рівнів, а також у напрямку підвищення рівня політичної освіченості суспільства діють у структурі політичної партії.